Planter afhentes i vores plantecenter på Snubbekorsvej 20D i Taastrup Tlf 61 68 74 04 Email: info@rhodo-roskilde.dk

Opbygning af bede

Hvordan opbygger man et rhododendron bed?

Det hurtige svar:  Regn med ca 250-300 L grov spagnum til hver af de storbladede planter. Er det som enkeltstående plante bliver det til et hul 85-90 cm i diameter og 35 cm dyb. Til de småbladede rhododendron vil den samme spagnum mængde række til ca. 3 planter i huller på 60 i diameter og 30 dybe. Skal der stå flere planter i en gruppe kan det være en fordel at lave et sammenhængede bed, så planterne kan flette "tæer" når de bliver store og bliver lettere at flytte en halv meter sideværts, hvis de gror for meget sammen. Hertil bruges 1-1,5 stk 300 liter sæk per m². Afhængig af hvor travlt man har med, at de skal gro sammen sættes de storbladede med 1-1,5 m afstand.

Vand spagnummet op i sækken før brug - hvis sækken er tæt kan det gøres med 80-100 L vand.

Skal det være gødet eller ej?

Planten har brug for gødning. Så hvis der ikke er det i den anvendte spagnum bør der tilsættes umiddelbart efter plantning, så planten har noget at leve af og etablere sig med nye rødder. En gødet spagnum indeholder 1g NPK/liter spagnum, så en tilsvarende eller lidt mindre mængde bør fordeles jævnt over hele overfladen af det nye spagnum, hvis det er ugødet kvalitet.

 

Og så det lange svar med alle overvejelserne:

Som så meget andet her i verden kan det gøres på utallige måder afhængig af de lokale forhold, tilgængelige materialer, æstetik  og ejers lyst til at vande i tørre perioder.

Helt grundlæggende kræver rhododendron og resten af lyngslægten, at jorden er luft gennem-trængelig og kemisk sur – pH i intervallet ca. 4,5 - 5,5, hvor de har optimal adgang til næringsstofferne. Især sporstofferne jern (Fe), mangan (Mn), kobber (Cu) og zink (Zn) er kritiske mht. pH, da de falder kraftigt i opløselighed ved stigende pH. En lidt lavere pH fungerer også, her gror de blot lidt langsommere fordi optaget af hovednæringsstofferne begynder at blive hæmmet. Jeg tilsætter typisk 2 håndfulde knust dolomit per 300 L spagnum for at øge pH lidt og buste jorden med calcium og magnesium. Lyngslægten er meget nøjsomme med hensyn til calcium, så det fra vandet vi vander spagnum op med skulle være tilstrækkelig, men som sagt lidt højere pH (end den pH 4, som spagnum leveres med) øger også tilvæksten. I naturen opnås det sure ved, at planterne står i nedfaldne nåle og løv, samt naturlig mos eller at bunden består af sand og grus fattig på kalk. Samtidig gror rhododendron typisk i områder med mere end 1000 mm nedbør om året, så der sjældent er tale om opadstigende grundvand, som kunne være kalk-rig fra den underliggende jord eller klippe.

Porøsitet er vigtig fordi rødderne kræver, at der er ilt til stede i rodzonen. Nogle arter er dybt hysteriske med det, andre mere tolerante, fordi de har tilpasset sig mere sumpede områder at leve i.  Som en naturlig konsekvens heraf går rhododendron rødder sjældent dybere end 30-40 cm og det typisk i en lidt tør sandjord. I en saftig spagnum går de sjældent mere end 20-30 cm ned. Generelt regner man med, at roden er 2/3 af kronens diameter og altid ret kompakt uden lange uløbende grene.

 

Mere på vej !!