Planter afhentes i vores plantecenter på Snubbekorsvej 20D i Taastrup Tlf 61 68 74 04 Email: info@rhodo-roskilde.dk

Beskæring

Ønsket om beskæring kan have flere årsager.

 

Busken er blevet ranglet og nøgen forneden.

Problemet opstår typisk, hvis planterne står for tæt, så der kommer for lidt lys ind til de nederste grene. Plantens naturlige reaktion på et for ringe udbytte af fotosyntesen er, at den smider løvet i det pågældende område og efterhånden stopper med at aktivere knopperne til nyvækst. Nogle sorter er mere følsomme på det felt end andre.

 

Dette kan man angribe på flere forskellige måder:

    • Man vælger at udnytte, at der nu står en høj plante i bedet. Ved at klippe flere af de nederste grene af kan man opnå et rimelig lys nedenunder planten, så der bliver plads til nogle lave skyggetålende surbundsplanter. Det kan f.eks. være Primula, Cyclamen, Pulmonaria (lungeurt), Bispehue, Kobjælde, og i de lyseste dele tyttebær og revling. 

 

    • Kronen kan flyttes ned til en lavere position ved at skære stammerne ned til 30-100 cm. Jeg efterlader typisk et mindre antal tynde grene med løv på, så der er noget til at holde liv i planten mens den bruger tid på at udvikle nye knopper på de gamle stammer. Det varer typisk et par måneder før de bliver tydelige og derefter tager det yderligere 2 måneder før det nye løv er afmodnet, så det kan klare en vinter. Beskæringen skal derfor ske tidligt på sæsonen, så planten får god tid til at skyde nyt og gøre det klar til vinteren. Med lidt held kan man på den måde få nye skud 40-50 cm ned af stammerne og således opnå en fin ny busket plante. Det bedste tidspunkt til beskæringen for er derfor marts-april måned, så man giver planten masser af tid til at udnytte alle de mulige knopper. Omkostningen ved den hårde beskæring er, at man går glip af dette års blomstring og knopsætningen til næste års blomstring også bliver meget beskeden. Når der er godt gang i nyvæksten kan man fjerne de tynde grene, som blev efterladt for at holde planten igang. Senere på efteråret når nyvæksten er veldefineret kan man så klippe de grenstumper af, som ikke har dannet nye skud og derved undgå at efterlade nogle lange døde stapper inde i planten.

 

    • Hvis man ikke ønsker helt at miste blomstringen i 2 år kan man dele beskæringen op i etaper fordelt over flere år. Det er nemmest at praktisere, hvis man laver det med en halvhøj stamme (over 50cm) så der bliver plads til, at det tilbageskårne får godt med lys. Man skal være opmærksom på, at der skal klippes så store partier ned, at planten opfatter det som et "angreb"  der skal repareres, og ikke bare en finjustering, som får lov at passere uden  nævneværdig  respons fra planten. De nydannede partier vil stadig burge 2 år før de blomstrer, men nu kan de øvrige ikke-beskårne dele stadig give lidt farve i bedet.

 

 Mild tilbageskæring for at holde planten indenfor nogle ønskede rammer:

Hække

Studsning